Hanke
Investering - 169594

Hyvis -hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

24.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

HYVIS - Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin – teemahankkeen hakija on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry – Leader Suupohja. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka (pl. Jalasjärvi) ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Hanke ei koske vesihuoltohankkeita eikä hankkeita, jotka vaativat rakennusluvan. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke. HYVIS – teemahankkeella tuetaan maaseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on aktivoida asukkaita, luoda uutta toimintaa, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja uusia käyttäjiä yhteisiin tiloihin. Teemahankkeen tavoitteena on lisätä toimintaa kyliin, lisätä yleishyödyllisten tilojen, kylätalojen, puistojen ja ulkoilualueiden monipuolisempaa käyttöä ja käyttöastetta ja lisätä asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000—9 000 € ja tukiprosentti on 70 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joissa lisätään nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

169594

Aloituspäivämäärä

24.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt