Projekt
Investering - 169594

Hyvis -hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

24.05.2021 - 18.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HYVIS - Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin – teemahankkeen hakija on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry – Leader Suupohja. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka (pl. Jalasjärvi) ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Hanke ei koske vesihuoltohankkeita eikä hankkeita, jotka vaativat rakennusluvan. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke. HYVIS – teemahankkeella tuetaan maaseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on aktivoida asukkaita, luoda uutta toimintaa, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja uusia käyttäjiä yhteisiin tiloihin. Teemahankkeen tavoitteena on lisätä toimintaa kyliin, lisätä yleishyödyllisten tilojen, kylätalojen, puistojen ja ulkoilualueiden monipuolisempaa käyttöä ja käyttöastetta ja lisätä asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000—9 000 € ja tukiprosentti on 70 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joissa lisätään nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

169594

Startdatum

24.05.2021

Slutdatum

18.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner