Hanke
Utvecklingsprojekt - 12757

I Love Juva

Juvan Yrittäjät r.y.

11.08.2015 - 10.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on elävöittää Juvan kirkonkylän keskustaa, tehdä näkyvämmäksi juvalaista yrityselämää ja palveluja myös kirkonkylän ulkopuolella, lisätä paikallista ja alueellista yhteistyötä yritysten ja yrittäjien välillä sekä tarjota pop-up tilaa kk:n ulkopuolella toimiville ja vieraileville yrittäjille. Tämä on myös Juvakuvan kehittämistä; tuoda esille ja tehdä näkyväksi Juva ja meidän palvelut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12757

Aloituspäivämäärä

11.08.2015

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
marknadsföring
nya tjänster
nätverk
resurseffektivitet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt