Projekt
Utvecklingsprojekt - 147760

Ideaverstas

Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys ry

31.07.2021 - 25.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Isojoen ja Karijoen tyyppisissä kunnissa, jossa väestön keski-ikä kasvaa ja nuorten sekä työikäisten osuus vähenee, olisi ensiarvoisen tärkeää saada jokainen nuori kokemaan olonsa hyväksytyksi ja tarpeensa huomioiduksi omalla kotipaikkakunnallaan. Lisäämällä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua lisätään myös heidän osallisuuttaan yhteisössä. Nuorilla on halu osallistua ja kiinnostusta omaehtoiseen, epämuodolliseen ja itsenäiseen toimintaan. Heiltä kuitenkin saattaa puuttua konkreettinen tietotaito asioiden eteenpäin viemiseksi. Nuorten kiinnostuksen kohteet, nuorten itsensä mahdollisuudet tehdä ja osallistua, ja nuorten kyky luoda itse itselleen hyvinvointia omassa kunnassa eivät kuitenkaan aina kantaudu päättäjien ja toiminnoista vastaavien tietoon. Tarvitaan jalkautumista nuorten toiveiden ja tarpeiden äärelle. Nuorten näkökulmilla saatetaan herättää uudenlaista keskustelua oman asuinpaikan kehittämisestä. Nuorten omat näkökulmat oman kotipaikkakunta hyviin puoliin tekevät vaikutuksen toisiin saman ikäisiin ja jättävät syvän muistijäljen. Omassa kotikunnassa on paljon hyvää ja maaseutuelämässä on jokaisella edellytykset viihtyä ja tehdä asioita itsensä ja muiden hyväksi. Erityisesti kylille tarvittaisiin nuorten vaikuttamisen kautta toimintamuotoihin uusia avauksia liittyen nuorten tarpeisiin. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hankeohjaaja (4 pv/vk) joka ohjaa nuorten 4-6 ryhmää Isojoen ja Karijoen kunnissa yhteistyössä eri kylätoimijoiden kanssa. Pyrkivät kehittämään omaa kyläyhteisöään järjestämällä tapahtumia, lisäämään viihtyisyyttä kylien kokoontumispaikoissa tai luomalla kyliin jotain uutta hyödyntäen oman kyläyhteisön luontoa, tiloja ja henkilöitä. Nuoret järjestävät vapaa-ajan tekemistä yhteistyössä kylätoimijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

147760

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

25.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner