Hanke
Investering - 65735

Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksi

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

11.02.2018 - 24.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Leader Pohjois-Satakunta teemahankkeessa tavoitteena on pieninvestointien avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme. Hankkeiden avulla pyritään vähentämään yksinäisyyttä, lisäämään osallisuutta sekä parantamaan alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Investoinneilla tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaa­-ajanviettotapoja. Toimenpiteet voivat liittyä esim. liikuntaan, kulttuuriin, luontoon ja pihapiiriin, tapahtumisen rakentamiseen ja kokoontumispaikkoihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65735

Aloituspäivämäärä

11.02.2018

Loppumispäivämäärä

24.09.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt