Projekt
Utvecklingsprojekt - 145299

Ihan diginä: Uudet tiedot ja taidot käyttöön mikroyrityksille

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

01.01.2021 - 31.03.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen lähtökohtana on ratkaista digiosaamisen puutteeseen liittyviä, 1–9 henkilöä työllistävien mikroyritysten ongelmia ja lisätä sitä kautta niiden osaamista, tuottavuutta, kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä (COVID- 19 aiheuttamat radikaalit muutokset) sekä uudistumiskyvykkyyttä. Hankkeen keskeinen tavoite on tarjota SavoGrown, Leppävirran ja Varkauden alueen mikroyrittäjille markkinoilla olevista ratkaisuista digitietoa, jalkauttaa taitoa ja antaa monimuotoisesti tukea strategisissa digivalinnoissa, jotta mikroyritykset pysyvät kehityksen keskiössä, mukana kilpailussa, kasvavat ja kansainvälistyvät. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Mikroyritysten lähtötilanteen ja kehittämistarpeen määrittely ja kartoitus: laitekannan/palvelujen läpikäyminen (1pv, yrityskohtainen) - Digityöpajat (á 3h x 10 kertaa per ryhmä, 2 ryhmää): tietoa ja tutustumista digivaihtoehtoihin, esim. eri etäyhteydet, sovellukset, liiketoiminnan järjestelmät) - Yrittäjien sparriringit (3-4yritystä/rinki) - Digiin tutustumismatkat (digin käytössä kunnostautuneisiin organisaatioihin, yli maakuntarajojen, esim. Oulun yliopiston/Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn toimintamallin alueilla) Kehitettävät uudet tuotteet, tulokset ja vaikutukset: Mikroyritysten prosessien automatisoinnilla ja digitalisoinnilla tähdätään parempaan mikroyrittäjien työhyvinvointiin, -tehokkuuteen, kilpailukykyyn ja kasvuun. Toimintojen automatisoinnilla tähdätään siihen, että yrittäjälle jää enemmän aikaa, jota perinteisesti on mikroyrittäjällä aina liian vähän hänen hoitaessaan useita rooleja yrityksessä. Toimintojen automatisointi ja järkevöittäminen digitalisaatiota hyödyntäen mahdollistaa työhyvinvoinnin myös siten, että yrittäjä pystyy keskittymään ydinosaamiseensa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145299

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner