Hanke
Utvecklingsprojekt - 179355

Ihmisillä menestykseen IHME – Framgång med människor FRAMME

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.10.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Henkilöstöjohtaminen on yksi tapa toteuttaa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Henkilöstöstrategian laatiminen noudattelee prosessina monilta osin samoja lainalaisuuksia kuin strategiatyö yleisestikin. Erottavana tekijänä liiketoimintastrategian luonnille on, että asioita tarkastellaan henkilöstön ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Tässä hankkeessa tullaan lähestymään henkilöstöjohtamista kokonaisvaltaisesti, sen moninainen ja laaja-alainen luonne huomioiden. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla maatila- ja puutarhayrittäjien taitoja ihmisten johtamisessa. Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja tätä tärkeintä voimavaraa kannattaa aktiivisesti johtaa. Hankkeessa pureudumme mm. ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja erilaisten persoonien saloihin, osaamisen varjelemiseen ja kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden avulla tavoitteelliseen johtamiseen, palkitsemiseen ja motivointiin. Työntekijäkokemuksen johtaminen on kaikkien näiden osa-alueiden summa. Tällä parannamme yrityksien pitovoimaa, jolla ne saavuttavat pidempiä ja kestävämpiä työsuhteita. Hanketta toteutetaan ajalla 1.11.2021-31.12.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

179355

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

jordbruk
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt