Projekt
Utvecklingsprojekt - 179355

Ihmisillä menestykseen IHME – Framgång med människor FRAMME

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.10.2021 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Henkilöstöjohtaminen on yksi tapa toteuttaa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Henkilöstöstrategian laatiminen noudattelee prosessina monilta osin samoja lainalaisuuksia kuin strategiatyö yleisestikin. Erottavana tekijänä liiketoimintastrategian luonnille on, että asioita tarkastellaan henkilöstön ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Tässä hankkeessa tullaan lähestymään henkilöstöjohtamista kokonaisvaltaisesti, sen moninainen ja laaja-alainen luonne huomioiden. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla maatila- ja puutarhayrittäjien taitoja ihmisten johtamisessa. Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara ja tätä tärkeintä voimavaraa kannattaa aktiivisesti johtaa. Hankkeessa pureudumme mm. ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja erilaisten persoonien saloihin, osaamisen varjelemiseen ja kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden avulla tavoitteelliseen johtamiseen, palkitsemiseen ja motivointiin. Työntekijäkokemuksen johtaminen on kaikkien näiden osa-alueiden summa. Tällä parannamme yrityksien pitovoimaa, jolla ne saavuttavat pidempiä ja kestävämpiä työsuhteita. Hanketta toteutetaan ajalla 1.11.2021-31.12.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

179355

Startdatum

31.10.2021

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner