Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 115075

Iijoen virkistyskäytön ja lähikalastusmahdollisuuksien kehittäminen Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki

01.12.2019 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pudasjärven kaupunkitaajaman läpi virtaa Iijoki. Hankkeessa edistetään taajaman lähikalastusmahdollisuuksia ja vesistön virkistyskäyttöä parantamalla Iijoen ranta-alueiden saavutettavuutta, rakentamalla kalastuslaitureita ja venepaikkoja sekä pystyttämällä tienvarsiin ja maastoon opasteviittoja ja infotauluja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

115075

Aloituspäivämäärä

01.12.2019

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt