Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 115075

Iijoen virkistyskäytön ja lähikalastusmahdollisuuksien kehittäminen Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki

02.12.2019 - 17.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pudasjärven kaupunkitaajaman läpi virtaa Iijoki. Hankkeessa edistetään taajaman lähikalastusmahdollisuuksia ja vesistön virkistyskäyttöä parantamalla Iijoen ranta-alueiden saavutettavuutta, rakentamalla kalastuslaitureita ja venepaikkoja sekä pystyttämällä tienvarsiin ja maastoon opasteviittoja ja infotauluja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

115075

Startdatum

02.12.2019

Slutdatum

17.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner