Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 61974

Iisaaren kehittäminen eko-Iisaareksi

Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

19.02.2018 - 04.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Iisaaren kehittäminen Eko-Iisaareksi -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta ympäristöarvoista ja luonnon monimuotoisuudesta. Hankkeen toteuttajana toimii Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä, joka omistaa alueen ja rakennukset. Tällä hankkeella lisätään Iisaaren käyttömahdollisuuksia, kun tilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on se, että Iisaareen rakennetaan lisää majoitus- ja ryhmätyötilaa ja hygieniatiloja ja seurakuntayhtymä voi paremmin palvellla koko alueen lasten, nuorten ja perheiden parissa työtä tekeviä tahoja.Ylä-Savon Veturi ry:ltä haetaan rahoitusta ekologisuuteen liityvään osahankkeeseen, joita ovat mm. 1) lämmönkeräimet saunarakennukseen ja aurinkopanelit päärakennukseen, 2) rakennuksen ympärille rakennettava katettu terassi, jota tullaan käyttämään ulkokoulutustilana, 3) viisi biokäymälää, 4) yksi kompostori ja kompostialueen rakentaminen, 5) kahden ilmalämpöpumpun rakentaminen päärakennukseen ja 6) tähän rahoitushankkeeseen kuuluvien kohteiden led-valaistus. Tämä eko-Iisaarihanke tukee hyvin kirkon ympäristödiplomin tavoitteita ympäristökasvatusta lapsille ja nuorille. Tässä hankkeessa mm. aurinkoenergian rakentaminen ja hyödyntäminen sekä bio-käymälät ovat kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Päärakennuksen sähkönkulutusta saadaan vähennettyä tilaan asennettavilla ilmalämpöpumpuilla. Sähköjärjestelmän kapasiteettia vapautetaan, esim. uusien mökkien lämmitykselle päärakennuksen katolle asennettavalla aurinkosähköjärjestelmällä ja näin vältytään sähköliittymän suurentamiselta. Tällä hetkellä nykyinen sähköliittymä ei riitä nykyiseenkään tarpeeseen kaikissa tilanteissa, esim. veden lämmittämiseen saunarakennuksen suihkutiloissa leirien aikana. Kaiken kaikkiaan hankkeen avulla parannetaan alueen toimivuutta ympäristöystävällisillä keinoilla. Iisaari on korjaustoimenpiteiden jälkeen paremmin ja monipuolisemmin yleishyödyllisessä käytössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

61974

Startdatum

19.02.2018

Slutdatum

04.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner