Hanke
Utvecklingsprojekt - 21866

Iitin voimakylät ja etsivä liikuntatyö

Iitin Sääksjärven kyläyhdistys ry

29.02.2016 - 27.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on aikuisväestön ja ikääntyvien kyläläisten liikuntatottumusten lisääminen ja kehittäminen. Hankkeen moottorina toimii Sääskjärven Kyläyhdistys ry., joka aktivoi ja kehittää liikuntamahdollisuuksia ja toimintoja Iitissä kaikkien kylien puolesta. Oleellinen osa hanketta on etsivän liikuntatyön kehittäminen. Aikuis- ja ikääntyvän väestön keskuudessa tarve liikkumiselle on lisääntynyt ja lisääntyy tulevaisuudessakin. Liikunnan lisäämisellä väestö pysyy terveempänä, jonka myönteisenä seurauksena yhteiskunta säästää. Toiminnalla pyritään pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja jatkuvuuteen; vähentämään kuntien terveyspalveluiden kuluja jatkossa sekä terveempään ja laadukkaampaan ikääntymiseen kylissä ja haja-asutusalueilla. Hankeaikana järjestetään eripuolilla Iittiä ja sen kyliä avaustapahtumia, pelkästään miehille suunnattuja tapahtumia, sekä yksi iso ja yhteinen tapahtuma kaikille. Hanke potkaistaan käyntiin ¿kilojen keräys¿ -haasteen muodossa, johon kylät voivat osallistua sekä yhteisöinä, mutta myös kylien asukkaat yksilötasolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21866

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

27.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt