Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 21544

IIVANNOSTE

Iivantiiran kyläyhdistys ry

01.04.2016 - 21.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Iivantiiran kyläyhdistyksen tavoitteena on rakentaa koko kylää kattava kyläverkko. IIVANNOSTE kasvattaa Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan toteuttaman NOSTE-hankkeen vaikuttavuutta ulottamalla tietoyhteiskunnan hyvin toimivat palvelut osuuskuntaan liittyneisiin Juttua-Hiekkalan kotitalouksiin ja yrityksiin sekä kyläyhdistyksen omistamien asuntojen asukkaisiin. LEADER-metodiin tukeutuva hanke hyödyntää jo olemassa olevaa, NOSTE-hankkeessa tuotettua Internet-yhteyttä. Juttua-Hiekkalan kyläverkkoa varten rakennetaan alueen liittymiä palvelevan laiteaseman Koivulan Erä ry:n toimitiloihin. Huolella suoritetun valmistelutyön ansiosta ja kylän asukkaiden jo suorittamien ponnistusten perusteella hanke on välittömästi toteutettavissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21544

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

21.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt