Hanke
Utvecklingsprojekt - 155856

Ikäpaja-hanke

Eskolan Kyläpalvelu Oy

28.02.2021 - 27.02.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ikäpaja-hankkeella pyritään tavoittamaan Eskolan kylän ikäihmiset sekä mahdolliset muut toimintarajoitteiset ihmiset ja mahdollistamaan heille heidän toiveittensa mukaisia vapaa-ajan aktiviteetteja yhteistyössä kylän eri toimijoiden kesken, yhteisöllisyyttä hyödyntäen ja tavoitellen. Tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tukea mielekästä elämää kotikylässä vielä vanhemmallakin iällä. Hankkeessa kehitettyjä malleja voidaan toisintaa myös muualla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

155856

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

27.02.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

innovation/försök
nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt