Projekt
Utvecklingsprojekt - 211858

IkiOma ArkiLuonto – luonto, lähiajattelu ja yhteisöt ikääntyvien hyvinvoinnin tukena

IkiOma Ikä ry

31.10.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

IkiOma ArkiLuonto -tiedonvälityshankkeessa vuorovaikutteista viestintää, yhteiskehittämistä ja tiedon saavutettavuutta parantamalla lisätään ikääntyvien hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä syventämällä niin ikääntyvien itsensä kuin paikallisten yhteisöjen ja toimijoiden ymmärrystä luontosuhteen merkityksestä ja mahdollisuuksista vakiinnuttaa luonto osaksi omaa arkea. Hankkeen toimenpiteiden avulla vahvistetaan hankealueen yhteisöjen ja toimijoiden verkostoitumista ja uusien ideoiden syntymistä kustannustehokkaista ja resurssiviisaista yhteistyön muodoista yli toimialarajojen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211858

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner