Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 16463

Ilkantien sillan kunnostaminen

Ilmajoen kunta

01.11.2015 - 08.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kunnostetaan vuonna 1910 rakennettu kulttuurihistoriallisesti arvokas Kyrönjoen ylittävä Ilkantien teräsrakenteinen silta. Kohderyhmiä ovat Ilmajoen kuntalaiset sekä Ilkan sillan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla lähialueella järjestettävät tapahtumat ja niissä vieraileva yleisö. Tavoitteena on sillan käyttöiän jatkaminen mahdollistaen mm. sillan lähiympäristössä järjestettävien kulttuuritapahtumien ja yleisötilaisuuksien edelleen kehittämisen, keskustaajaman kevyen liikenteen lisääntymisen/ajoneuvoliikenteen vähentämisen ja liikenneturvallisuuden edistämisen sekä alueen yhteisöllisyyden tukeminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16463

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

08.03.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt