Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 16463

Ilkantien sillan kunnostaminen

Ilmajoen kunta

02.11.2015 - 08.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kunnostetaan vuonna 1910 rakennettu kulttuurihistoriallisesti arvokas Kyrönjoen ylittävä Ilkantien teräsrakenteinen silta. Kohderyhmiä ovat Ilmajoen kuntalaiset sekä Ilkan sillan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla lähialueella järjestettävät tapahtumat ja niissä vieraileva yleisö. Tavoitteena on sillan käyttöiän jatkaminen mahdollistaen mm. sillan lähiympäristössä järjestettävien kulttuuritapahtumien ja yleisötilaisuuksien edelleen kehittämisen, keskustaajaman kevyen liikenteen lisääntymisen/ajoneuvoliikenteen vähentämisen ja liikenneturvallisuuden edistämisen sekä alueen yhteisöllisyyden tukeminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16463

Startdatum

02.11.2015

Slutdatum

08.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner