Projekt
Investeringsprojekt - 281819

Ilmalämpöpumpun hankinta

Kyläyhdistys Pyhä-Häkki ry

- 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

- Toteuttaja: Kyläyhdistys Pyhä-Häkki ry - Toimenpiteet: Ilmalämpöpumpun hankinta Peltokylän kylätuvalle - Kyläyhdistyksen kokouksessa 14.2.2024 päätettiin hankkia ilmalämpöpumppu kylätuvalle ja selvittää mahdollisuudet hankkia hanketukea Leader Viisarilta - Hankkeeseen haetaan tukea - Puheenjohtaja pyysi tarjoukset kolmelta laitteen toimittajalta ja tarjousvertailun perusteella hankitaan ilmalämpöpumppu kevään 2024 aikana huomioiden hankerahoituksen raamit - Ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen odotetaan, että kylätuvan sähkökustannukset vähenevät - Hankinnasta hyötyvät kaikki kylätuvan käyttäjät ja näin mahdollistetaan kylätuvan maksimaalinen käyttö viikon eri päivinä, kun tilan lämmityskustannukset vähenee ilmalämpöpumpun ansiosta

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281819

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner