Projekt
Utvecklingsprojekt - 185039

Ilmasto- ja ympäristötyö osaksi kylätoimintaa – Ilmastoviisaat kylät

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.01.2022 - 29.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tehdään käytännön ilmasto- ja ympäristötöitä Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen kunnissa. Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista uusista kylä- ja yksilötason ilmastoratkaisuista. Keinoja ja mahdollisuuksia on jo olemassa paljon, ne pitää vain ottaa käyttöön. Hankkeen toimenpiteet tehdään yhteistyössä 18-21 kylän, kyläryppään tai muun ryhmän kanssa. Hankkeen toimenpiteisiin on tarkoitus saada toimijoita koko Nouseva rannikkoseutualueen kylistä. Toimenpiteet on tarkoitus tehdä parinkymmenen kylän alueella. Hankkeen järjestämiin ilmasto- ja ympäristötapahtumiin osallistuu 400 ihmistä. Maaseudun Sivistysliitto on aiemmissa ilmasto- ja ympäristöhankkeissaan koonnut laajan toimenpidetarjottimen, jonka toimia toteutetaan Leader -alueella. Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, innostamis-, tiedotus-, koulutus- ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestään kiinnostuneille kylille ja muille maaseudun toimijoille tarkoitettuja infotilaisuuksia, lyhytkoulutuksia, esittely- ja neuvontatilaisuuksia sekä työpajoja ilmasto- ja ympäristöaiheisiin liittyvistä aiheista. Hanke toteuttaa Norsun strategiaa, hankkeella edistetään ympäristön hyvinvointia, kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Kohderyhmänä hankkeessa ovat kylät ja maaseudun yhteisöt mutta myös muunlaiset ryhmät kuten nuorten ja lasten vapaat ryhmät tai muut niin kutsutut ”neljännen sektorin” ryhmät. Myös muut maaseudun eri toimijat voivat olla arjen ilmasto- ja ympäristötekojen toteuttajia tässä hankkeessa. Hankeaikana koulutetaan paikallisosaajia, jotka voivat toimia vertaisohjaajina tai kouluttajina myös hankeajan jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

185039

Startdatum

31.01.2022

Slutdatum

29.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner