Projekt
Utvecklingsprojekt - 254633

Ilmastokestävää metsänhoitoa Kainuuseen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 29.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Viime vuosina on noussut nopeasti esille metsien ja metsänkäsittelyn rooli kasvihuonekaasujen sitomisessa ja varastoinnissa sekä ilmaston muutoksen aiheuttamista sopeuttamisen tarpeista metsänhoidossa. Metsätalouden ilmastokestävyyttä lisätään huolehtimalla metsien sopeutumisesta muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, esimerkiksi monipuolistamalla metsänkäsittelymenetelmiä. Erityisesti peitteisistä metsänkasvatusmenetelmistä ja suometsien käsittelymenetelmistä ja niiden vaikutuksesta hiilensidontaan sekä varastointiin on tuotettu uutta tutkimustietoa. Hankkeella välitetään uusinta tutkimustietoa metsänkasvatus- ja käsittelymenetelmistä, jotta metsänomistajat ja toimihenkilöt pystyvät ymmärtämään ja hallitsemaan laajenevaa metsänkäsittelymenetelmien kirjoa omassa metsätaloudessaan erilaiset metsänomistuksen tavoitteet huomioiden. Lisäksi tuodaan yleisesti esiin, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä metsänomistajat voivat vähentää omien metsiensä ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään myös suurelle yleisölle tietoa Kainuun metsien hiilivarastosta ja sen kehitystä sekä metsänkäsittelystrategioiden vaikutuksia hiilivaraston muutokseen ja hakkuumääriin. Hankkeen osatavoitteena on antaa metsänomistajille valmiuksia tuottaa kestävästi metsäraaka -ainetta jalostettavaksi ja lisätä metsäalantoimijoiden tietoutta erilaisten metsänhoitoon liittyvin ratkaisujen vaikutuksesta ilmastotavoitteisiin. Lisäksi tavoitteena on metsänhoitotoimien yhteydessä edistää metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämistä ja pienvesien tilan parantamista. Hankkeen pääkohdetyhmänä ovat Kainuun alueen metsänomistajat ja metsäalan toimijat sekä suuri yleisö. Tietoa Kainuun metsien hiilivaraston kehityksestä ja muutoksesta voidaan hyödyntää alueen metsiä koskevassa päätöksenteossa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

254633

Slutdatum

29.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Projektet för förmedling av miljö- och klimatinformation

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner