Projekt
Utvecklingsprojekt - 168072

Ilmastokestävän metsätalouden suunnannäyttäjät

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttajana on Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue. Hanke toteutetaan Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa aikajaksolla 1/2022 – 12/2024. Hanke on tiedonvälityshanke, jolla on seuraavat tavoitteet: Tavoite 1: Vahvistetaan tietoisuutta ja osaamista ilmastokestävästä metsänhoidosta. Keskeiset osa-alueet ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti metsänomistajat ja heidän rinnallaan metsäalan toimijat. Tiedonvälityksessä ovat isossa roolissa maastossa toteutetut mallikohteet ja suunnannäyttäjinä toimivat metsänomistajat ja metsäalan toimijat. Tavoite 2: Parannetaan kokonaiskestävän metsätalouden osaamista. Kokonaiskestävässä metsänhoidossa osataan ottaa huomioon samanaikaisesti ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ilmastokestävyydellä on vuorovaikutus kuhunkin näistä. Metsien kokonaiskestävä hyödyntäminen on toiminnan perusedellytyksiä. Tavoite 3: Lisätään sidosryhmien ymmärrystä metsätalouden kokonaiskestävyydestä. Tiedonvälityksen keinoin lisätään hankealueen kansalaisten, päättäjien ja muiden sidosryhmien ymmärrystä ja metsätalouden harjoittamisesta ja kokonaiskestävyydestä. Jatkuva vuoropuhelu on tärkeää. Metsäalan tulee pystyä kertomaan omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista kestävyyden eri osa-alueisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat työpaketit ja toimenpiteet: TP1: Mallikohteet maastossa a) Uusien mallikohteiden kuvaukset b) Valmiiden mallikohteiden kartoitus ja hyödyntäminen TP2: Tapahtumat c) Ilmastokestävän metsänhoidon tupaillat d) Ilmastokestävän metsänhoidon retkeilyt e) Seminaarit ja webinaarit TP3: Verkkoportaali f) Ilmastokestävän metsänhoidon suunnannäyttäjien videohaastattelut g) Mallikohteiden kuvaukset h) Webinaarien tallenteet TP4: Viestintä i) Lehtijutut j) SOME

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

168072

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner