Projekt
Utvecklingsprojekt - 277082

Ilmastokestävyyttä ja ympäristöviisasta vesiensuojelua hämäläismetsiin

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastokestävyyttä ja ympäristöviisasta vesiensuojelua hämäläismetsiin -kehittämishanke Hanke toteutetaan Metsäkeskuksen johdolla ja yhteistyökumppaneina toimivat Vesijärvi- ja Vanajavesisäätiö, metsien ilmastokestävyyden ja pintavesien vesiensuojelun parantamiseksi Päijät-ja Kanta-Hämeessä. Hankkeen päätavoitteena on, että metsänhoito Hämeen maakuntien alueella on ilmastokestävää ja luonnonmonimuotoisuuden huomioivaa. Aktiivinen, oikea-aikainen ja optimaalisesti kohdennettu metsän- ja luonnonhoito lisää metsien kasvua ja terveyttä, edistää monimuotoisuutta. Ympäristöviisaan vesiensuojelun hallinta säilyttää maaperähiilen varastoja ja parantaa vesien tilaa. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan toimijayhteistyönä 1.4.2024-31.12.2026 välisenä aikana, hanketavoitteet osatavoitteisiin jakaen: - Ympäristöviisasta vesiensuojelutietoa, -menetelmiä ja paikkatietotyökaluja jalkautetaan kentälle toimijakäyttöön - Metsänomistajat ja ammattilaiset tunnistavat ja ottavat käyttöön metsien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä - Talousmetsien luonnonhoitoa toteutetaan monimuotoisuutta lisäämällä - Positiivinen mielikuva ilmastokestävyyden, luonnon monimuotoisuuden ja suojelun huomioivasta metsän- ja luonnonhoidosta kohoaa Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä luonnonvara-alan oppilaitosten kanssa Hämeen maakunta-alueilla. Hankkeen jakama tutkimus ja suositustieto pohjautuu uusimpaan ilmastokestävyyttä lisäävään ja vesiensuojelun nykyaikaisia menetelmiä ja ympäristöviisautta edistävään tutkittuun ja tutkitusta johdettuun ilmastokestävän metsänhoidon, luonnonsuojelun ja vesiensuojelun suositustietoon. Hanke kohdennetaan maanomistajille, koneyrittäjille metsäalan toimijoille, ja luonnonvara-alan opiskelijoille. Hanketta seurataan mm vaikuttavuusmittareilla hakkuutapatietoja, metsänhoitosuoritteita ja luonnonhoidon ja vesiensuojelun tietoja seuraamalla maakunnittain. Tietoa jaetaan monikanavaisesti ja vaikuttavuutta Päijät- ja Kanta-Hämeen maakuntiin aikaansaamalla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277082

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Projektet för förmedling av miljö- och klimatinformation

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner