Projekt
Utvecklingsprojekt - 145530

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla

MTK-Satakunta ry

01.01.2021 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme isoimmista haasteista. Maa- ja metsätaloussektori on noussut keskusteluissa ilmastonmuutoksen aiheuttajaksi, mutta ainutlaatuisen hiilensidonta kykynsä ansiosta myös sen hillitsijäksi. Viljelijän ensisijainen ja tärkein tehtävä on tuottaa kotimaista puhdasta ruokaa. Jotta maatalousyrittäjä voisi toimia tilallaan mahdollisimman kestävästi, on hiilensidonta ja siihen liittyvät vaikutukset tuotava ruohonjuuritasolle. Tilan töistä ei ole mahdollista irrottaa valtavasti aikaa tutkimustulosten analysointiin, vaan tutkimustulokset on tuotava niin valmiina käyttöön otettavaksi käytännön tasolle, kuin mahdollista. Hankkeen päätavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen ja siihen vaikuttamisen tutkimustulokset parhaiten käytäntöön sovellettavassa muodossa maatiloille. Hanke nostaa esiin ja yleiseen tietoon toimet, joita tiloilla tehdään jo nyt ilmaston näkökulmasta oikein. Maa- ja metsätalousyrittäjät saavat myös vipuvartta lähteä arvioimaan oman tilansa hiilensidontakapasiteettia. Hanke tuo esiin maa- ja metsätaloussektorin asemaa ilmastokeskustelussa. Missä mennään tällä hetkellä ja mitä on mahdollista tehdä toisin. Siinä missä muut keskittyvät vähentämään hiilijalanjälkeä, kohdistuu maa- ja metsätaloussektoriin myös paineet hiilen sitomisesta. On huomion arvoista, että tiloilla toteuttavat ympäristötoimenpiteet edistävät useimmiten sekä ilmastonsuojelua, vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta, että edesauttavat kotimaisen, uusiutuvan ja hajautetun energian tuotantoa. Uusi ohjelmakausi tullee myös sisältämään lisää ilmastotoimenpiteitä EU:n linjausten mukaisesti. Tieto siitä, mitkä käytännön toimet vaikuttavat, ei yksin riitä. Tilojen kannattavuuden ollessa nykyisellään heikko, taloudellinen tilanne ei yksinkertaisesti mahdollista ylimääräisiä muutoksia. On siis oleellista nostaa hankkeessa esiin myös tarjolla olevat tukimuodot, niiden hakuehdot sekä tuen taso suhteessa vaatimusten aiheuttamiin kustannuksiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145530

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner