Projekt
Utvecklingsprojekt - 68323

Iloa Ilomantsista!

Business Joensuu Oy

01.05.2018 - 06.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Iloa Ilomantsista! -yritysryhmähankkeen taustalla on hankkeessa mukana olevan kolmen ilomantsilaisen yrityksen yhteinen tarve kehittää uusia palvelupaketteja matkailu- ja hyvinvointipalveluja yhdistämällä. Kehitettävät palvelupaketit sisältävät yritysten yhteisiä paketteja, mutta myös yrityskohtaisia palveluja, jotka täydentävät ja tuovat lisäarvoa koko yritysryhmälle. Kaikilla kolmella yrityksellä on tarve saada uusia asiakkaita kotimaan lisäksi myös ulkomailta (erityisesti Keski-Eurooppa ja Venäjä). Hankkeen päätavoitteena on olemassa olevia ja uusia palveluja/palvelupaketteja kehittämällä saada uusia asiakkaita ja siten liikevaihtoa yritysryhmän kolmelle yritykselle. Päätavoitetta tarkentavina hankkeen tavoitteina on kehittää: - yrityskohtaisia palveluja, jotka tukevat yritysten yhteisiä palvelupaketteja - yritysten yhteisiä palvelupaketteja eri kohderyhmille ja eri vuodenajoille (talvi, kesä, syksy) - sähköisiä markkinointikanavia (mm. www-sivut, some) vastaamaan asiakastarpeita - asiakaspalvelua ja siihen liittyvää osaamista Hankkeen toiminta-alueena on Ilomantsin kunta. Kohderyhmänä on hankkeessa mukana olevan kolmen yrityksen nykyiset sekä potentiaaliset asiakkaat niin kotimaassa kuin ulkomailla, erityisesti Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Hankkeen hyödynsaajina ovat hankkeessa mukana olevat kolme yritystä sekä heidän loppuasiakkaat, joille kehitetään entistä parempia matkailu- ja hyvinvointipalveluja. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 ¿ 31.12.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

68323

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

06.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner