Hanke
Utvecklingsprojekt - 23789

Imago

Tuusniemen kylät ry

31.03.2016 - 04.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena ovat kylämarkkinoinnin ja kylien näkyvyyden edistäminen sekä kylien toiminnallisuuden kehittäminen Tuusniemellä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Tuusniemen kylät ry:n jäsenkylät: kyläyhdistykset ja -toimikunnat. Hyödynsaajina ovat kohderyhmän lisäksi Tuusniemen kunta ja kesäasukkaat sekä paluumuuttajat. Hankkeessa rakennetaan ilmoitustaulut kahdeksalle kylälle, laaditaan palvelukartat ja -esitteet, koulutetaan kylät omien internet-sivujen tekoon ja käyttöön, laaditaan Tuusniemen kyät ry:stä palveluesite sekä laaditaan hyvät käytännöt- katalogi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

23789

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt