Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 105858

IMS lahtiladon modernisointi

Ilmajoen Metsästysseura r.y.

30.10.2019 - 30.10.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ilmajoen metsästysseuran lahtiladon laajennus ja modernisointi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Nykyisellään lato on ratkaisuiltaan, rakenteeltaan ja tiloiltaan vanhentunut ja ei esimerkiksi tarjoa seuralle mahdollisuutta käyttää sitä koulutustarkoituksiin metsästysseuran ulkopuolelle koska seinien vanhat rakenteet, kylmiöt ja vesijärjestelmä ei ole nykypäivän vaatimusten tasolla. Myöskin tilan puute on hyvin ilmeinen. Viime vuoden syksyn hirvien kaatomäärä (113) puski jo tilat niin äärimmilleen että tämän investoinnin katsottiin olevan ei pelkästään tarpeellinen vaan jo pakollinen. Jo prosessin alkupäässä hirven nylky aiheuttaa ongelmia tilanpuutteen ja liukkaan lattian vuoksi, nämä yhdessä aiheuttaa myös liian usein vaaratilanteita kun nylyssä ollaan puukkojen kanssa eläintä käsittelemässä. Tilat ovat myös ympärivuotisessa käytössä Ilmajoen riistanhoito-yhdistyksen SRVA-toiminnassa kolarieläinten käsittelytilana. Uusissa tiloissa kolarin kokeneet hirvet voisi rajata omaan tilaansa pienempään kylmiöön. Pienempi kylmiö on jahti-kauden ulkopuolella erittäin tarpeellinen että ei yhtä hirveä varten tarvitse koko isoa kylmiötä käyttää vaan se voidaan säilyttää pienemmässä tilassa ja taloudellisemmin. Tulevaisuudessa on myös erittäin todennäköistä että peura-kanta tulee alueellamme kasvamaan moninkertaiseksi tämän hetkisestä ja uusien tilojen olisi tarkoitus palvella myös tätä puolta. Tämä taasen kasvattaa käyttäjäkuntaa entisestään peuran metsästäjien keskuuteen. Uusia tiloja voi tulevaisuudessa tarjota myös esimerkiksi maatilojen omiin lihankäsittelyihin sen ollessa nykytasolla hygieniansa ja käytettävyyden osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

105858

Aloituspäivämäärä

30.10.2019

Loppumispäivämäärä

30.10.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt