Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 169171

Inarin skeittiparkki

Inarin kunta

17.05.2021 - 30.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Inarin skeittiparkkihanke on saanut alkunsa Inarin Nuorisovaltuuston aloitteesta (Nuva). Inarin nuorisovaltuusto ehdotti Inarin kunnan vuoden 2019 osallistuvassa budjetoinnissa, että nuoret haluaisivat Inarin kirkonkylälle vapaa-ajanviettopaikan, jossa olisi mahdollisuus mm. skeitata, pelata koripalloa ja sählyä. Vuoden 2019 osallistuvassa budjetoinnissa ehdotusta ei valittu toteutettavaksi. Inarin skeittiparkin osalta tehtiin alustavia suunnitelmia vuosien 2019 - 2020 aikana kunnan ja Inarin kirkonkylän kyläyhdistyksen toimesta. Tarkoituksena oli hakea hankeavustusta Leaderilta, mutta tällöin hanke ei edennyt hakuvaiheeseen asti. Haasteita tuotti erityisesti omarahoitusosuuden kokoaminen. Inarin kunnan vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset ehdottivat, että osallistuvaan budjetointiin varattu määräraha käytettäisiin Inarin kirkonkylän skeittiparkkiin. Ehdotus eteni vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa äänestysvaiheeseen, ja se voitti äänestyksen selvästi. Osallistuvan budjetoinnin määräraha on kuitenkin pieni, eikä se riiitä kestävän ja pitkäaikaisen skeittiparkin rakentamiseen. Siksi skeittiparkille päätettiin hakea Leader Pohjoisin Lappi ry:n hankerahoitusta osallistuvan budjetoinnin määrärahan lisäksi. Inarin kunta ja Inarin kirkonkylän kyläyhdistys ovat valmistelleet hankerahoitushakemusta yhteistyössä, jotta Inarin kirkonkylälle saadaan nuorille suunnattu uusi, kestävä ja monipuolinen harrastuspaikka. Hankerahoituksella saadaan rakennettua harrastuspaikalle pohja ja asfalttikenttä sekä hankittua skeittiparkin elementtejä. Skeittiparkkia on tarkoitus kehittää edelleen myös tulevaisuudessa nuorten toiveiden mukaisesti ja nuoria osallistaen. Alueen asfaltointi mahdollistaa skeittiparkin kehittämisen lisäksi myös muun asfalttialustaa vaativan harrastustoiminnan ja -paikkojen kehittämisen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

169171

Startdatum

17.05.2021

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner