Projekt
Utvecklingsprojekt - 35755

Informationsförmedlingsprojekt ’Blå bioekonomi’

Österbottens Fiskarförbund rf

01.11.2016 - 01.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet handlar om att förmedla information till företag, näringsidkare, föreningar och allmänheten om bioekonomins, i första hand blå bioekonomins, möjligheter i Finland och specifikt i Österbotten. Som en viktig del i projektet ingår information om möjligheter med produktutveckling för företagen, stöd som finns att fås för detta, forskningens och olika nätverks möjligheter att stöda företagens produktutveckling, fiskavskärens möjligheter som råvara för högvärdiga produkter i livsmedel, kemiska och medicinska produkter. Projektets målgrupper är i första hand företagen och näringsidkarna, i andra hand föreningar och allmänheten. Projektet skall leda till att företagen får kunskap om möjligheterna med bioekonomin och förädlingen, och att näringsidkarna, föreningarna och allmänheten vet vad som avses med bioekonomin. I förlängningen torde arbetet leda till att företagen utvecklar sin produktions- och affärsverksamhet, vilket förhoppningsvis leder till nya arbetsplatser.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35755

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

01.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner