Projekt
Utvecklingsprojekt - 260564

InnoShare – Unleashing Collaborative Innovation and Talent Exchange

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

I Jakobstadsregionen kommer det inom de kommande tre åren att behövas nästan 2500 nya arbetstagare. Företagen önskar lösningsorienterade åtgärder kring arbetskraftsbristen i regionen, företagen själva nämner hellre kompetensdelning än arbetskraftsbrist. Målgruppen är SME-företag i Jakobstadsregionen, men projektet är öppet för alla och projektresultatet delas offentligt. Projektet har förberetts av Centria i samarbete med Nykarleby Innovation Center (NIC) och projekttiden är 1.1.2024 - 31.12.2025. En kompetenspool skapas, ett antal personer ska testa bli kompetensdelade mellan företag och övriga organisationer. Projektet ordnar nätverksträffar där nya verksamhetsmodeller diskuteras och utvecklas i samråd med företagen. Projektet ska även skapa en AI-plattform som hjälper företag att snabbt hitta lokala samarbetspartners eller underleverantörer. Den långsiktiga målsättningen är att öka antalet innovationer i företag, öka nätverkandet och samarbetet företagen emellan samt att göra innovationsprocessen mera lätthanterlig för företag. Projektet vill få till stånd en positiv attitydförändring kring arbetskraftsdelning vs. arbetskraftsbrist. Nya verksamhetsmodeller skapas. Med hjälp av projektet skapas nytt kunnande, referenslösningar och innovationer som kan säkerställa att den kompetenta arbetskraften i regionen används effektivt och stannar kvar. Nätverken och samarbetet i regionen förstärks. Det här höjer regionens attraktionskraft. Kompetensdelningen bidrar även till att företagen kommer ta ännu bättre hand om sina anställda och se till att företaget är attraktivt.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260564

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner