Projekt
Utvecklingsprojekt - 31238

Innospiration Österbotten ¿ en nyskapande kreativ kraft

Aktion Österbotten rf

01.07.2016 - 24.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

På landsbygden finns många fina och kreativa idéer, som inte förverkligas för man vet inte hur man ska gå tillväga eller hitta finansiering. Det finns otaliga finansiärer med olika finansieringsintressen i samhället, men det kan vara svårt att hitta dem. Målet med detta projekt är att på ett nytt sätt informera föreningar, företag och övriga intresserade på landsbygden om olika finansieringsmöjligheter som finns att tillgå i Österbotten och att sammanföra dem med finansiärerna. Detta kommer att förverkligas genom att ordna workshoppar på olika håll i Österbotten. En stor del av landsbygdens projekt är utvecklingsprojekt, var nyttan inte kan mätas direkt ekonomiskt. Därför kommer projektet att testa och utveckla olika modeller för att utvärdera effekten av utvecklingsprojekt som uppstått via dessa möten och som redan är igång. På så vis utvärderas även Aktion Österbottens verksamhet och en modell skapas för att kunna utvärdera liknande projekts effekter även i andra regioner. Resultatet av projektet blir sex workshoppar, ett finansiärnätverk, nya kontakter och projektansökningar, modell för att utvärdera utvecklingsprojekt och dokumentering av dessa i rapporter och artikel.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

31238

Startdatum

01.07.2016

Slutdatum

24.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner