Hanke
Utvecklingsprojekt - 170474

Innostu ja hyödy kulttuuriympäristöstä IHKU

ProAgria Itä-Suomi ry

30.06.2020 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tarjotaan asukkaille ja maanomistajille helposti ymmärrettävässä muodossa tiettoa kulttuuriympäristöihin ja -maisemiin, rakennusperintöön sekä aineettomaan kulttuuriperintöön maalla ja vesillä liittyvistä arvoista. Herätetään innostusta aiheeseen, luodaan kylille yhteishenkeä ja kannustetaan ottamaan vastuuta kulttuuriympäristön hoidosta. Autetaan, neuvotaan ja ohjeistetetaan arvojen hyödyntämiseen - myös osana yritystoiminintaa - ja neuvotaan hoitomenetelmistä sekä mm. miten toimiin saadaan rahoitusta. Hanke ylläpitää ja lisää luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa kyien viihtyisyyttä ja luo edellytyksiä elinkeinopohjan laajentamiselle. Toimintamallina on tarpeiden tunnistaminen, suunnittelu ja käytännön toimenpiteet. Potentiaalisia teemoja voi littyä esim. kylätalojen ja seurantalojen ympäristöihin, tai ekomuseotoiminnan edistämiseen. Käytännön toimenpiteinä järjestetään infowebinaareja sekä infotilaisuuksia, toteutetaan kaksi kulttuuriympäristöretkeä, viedään toimenpiteitä käytäntöön mm. talkoiden ja muiden toteutusten muodossa, laaditaan hoito-, kunnostus- ja tuotteistamissuunnitelmia, joista pienimuotoiset viedään hankkeen aikana käytäntöön ja osalle haetaan rahoitusta muista lähteistä. Tiedon leviämiseksi ja jotta tietoa on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen, toteutetaan pienimuotoisia julkaisuja (esim. verkkojulkaisut, videot). Hankkeen kaikkia kohteita ei ole rajattu etukäteen, vaan mukaan jo ilmoittautuneen kuuden alueen lisäksi voidaan infowebinaarien jälkeen ottaa muitakin kohteita, joiden kanssa tarkempia toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan. Hanke toteutetaan laajalla sidosryhmä- ja asiantuntijatyöllä (verkottuminen). Tietoa aiheesta tarvitaan laajasti, ja kohderyhmänä ovat kaikki maaseudun toimijat Kalakukko Leaderin alueella, mutta erityisesti aiheesta kiinnostuneet yrittäjät ja yhdistykset. Hanke toteutetaan 1.7.21 - 30.6.23 ja sitä hallinnoi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Itä-Suomi ry:ssä. Budjetti on 77 858 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

170474

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

kulturlandskap
miljö
naturens mångfald
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt