Projekt
Utvecklingsprojekt - 185088

Innovativa föreningar Österbotten – Innovatiiviset järjestöt Pohjanmaa

Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf

09.02.2022 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla föreningskultur, innovationsverksamhet och samarbete i det lokala föreningslivet i Österbotten. Målet är att hjälpa föreningar att genom innovation lösa olika utmaningar i verksamheten eller olika samhällsutmaningar, samt att främja samarbete mellan föreningar och andra lokala samhällsaktörer. Målgruppen för projektet är föreningar som verkar på den österbottniska landsbygden. Resultaten skall utmynna i ett resursmaterial om innovation och samarbete som dokumenteras på plattformen Österbottens föreningars innovationsplattform. Efter projektet skall föreningarna själva kunna arbeta och driva aktiviteter om innovation och samarbete vidare som en del av det egna utvecklingsarbetet. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

185088

Startdatum

09.02.2022

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner