Projekt
Utvecklingsprojekt - 15905

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

15.11.2015 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankkeessa sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä tuodaan esille uusia toimintatapoja kokeiluja kehittämistoiminnan kautta. Hankkeessa toteutetaan innovaatioverstaita, havaintojaluentopäiviä sekä opintomatkoja. Yleisinä tavoitteina uudet toimintatavat, kokeilut ja tätä kautta yhteistyön ja osaamisen kehittyminen hämäläisessä ruokaketjussa, esimerkit hyvistä toimintatavoista sekä uudet hankeaihiot. Verstaiden teemat ovat elintarvikeketjun kehittäminen, resurssiviisas toimintatapa ruokaketjussa, luonnonmukainen tuotanto ja maatilojen innovaatiot sekä hankkeen aikana esiin nousevat teemat. Hankkeen kohderyhmä ovat Hämeen Ely-keskuksen alueella ruokaketjun (koko elintarvikealan) asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Painopisteinä alkutuotannon ja elintarvikeyritysten kanssa toimivat asiantuntijat (neuvonta, koulutus, tutkimus, hallinto, jalostavaja panosteollisuus). Hankkeen hyödynsaajana on koko hämäläinen maatalousja elintarvikesektori. Innovaatioverstaiden kautta saavutetaan kaikki elintarvikeketjun osapuolet alkutuotannosta kauppaan. Alan opiskelijoiden kannustetaan osallistumaan hankkeen toimintaan ja tuomaan tuoreita näkemyksiä työskentelyyn. Osaamisen kehittyminen ja konkreettisen yhteistyön lisääntyminen (tutkimuskoulutusneuvontayrittäjät) parantaa asiantuntijoiden mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä erilaisten maatilojen ja elintarvikeyritysten toimintaa sekä ratkaista olemassa olevia ongelmia. Hanke on yhteistyöhanke ja sen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Koulutuskeskus Salpaus. Tiedottamisessa hyödynnetään perinteisten kanavien lisäksi erilaisia yhteisöpalveluita. Havaintoja luentopäivät jaetaan reaaliaikaisesti verkossa. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelmaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

15905

Startdatum

15.11.2015

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner