Hanke
Utvecklingsprojekt - 50740

Inspiration från skogen

Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto kuntayhtymä

01.12.2017 - 30.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att belysa skogens roll både som en stomme i vårt samhälle och i vår ekonomi och som en resurs i vårt kulturarv och i vår kultur, göra det möjligt att skapa konst av material från skogen och lära ut praktiska färdigheter. Avsikten är att introducera grunderna i skogsvård, lyfta fram nyttoaspekter med skogen samt öka kunskaperna om fiske. I projektet testas vilka slags naturaktiviteter som passar invandrare som bott en kort tid eller några år i Finland. Invandrarna får också lära sig om allemansrätten och den finländska matkulturen. Skogens hälsoeffekter tas upp. Målet är samtidigt att öka antalet möten mellan invandrarna och de infödda finländarna på landsbygden. Under perioder med dåligt väder ligger fokus i projektet på att integrera invandrarkvinnor med hjälp av konst- och kulturaktiviteter.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50740

Aloituspäivämäärä

01.12.2017

Loppumispäivämäärä

30.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
kultur
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt