Hanke
Utvecklingsprojekt - 17521

Inspire Innovation Lab

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.02.2016 - 09.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Då den teknologiska utvecklingen gått snabbt fram är många branscher idag så teknologiskt mogna att teknologiska framsteg enbart står för en liten del av innovationspotentialen. Däremot ses effektivitet, design, användbarhet samt branding som områden som kan ge nya konkurrensfördelar. Innovation handlar inte om avancerad specialkompetens utan om tvärvetenskapliga processer. Företag behöver hjälp med att stiga ur sin hemmablindhet. I projektet löser skolelever det lokala näringslivets innovationsutmaningar. Projektet drar nytta av att skolor, med anledning av den nya läroplanen, kommer att testa nya idéer och utveckla sin undervisning gentemot mera ämnesöverskridande undervisning och flera samhällsnära samarbeten. Syftet är att utveckla en arena för näringslivsutveckling med hjälp av barns gränslösa kreativitet. Projektet ska ge näringslivet nya perspektiv i sin innovationsverksamhet, utveckla nya processer för att identifiera och formulera innovationsutmaningar i företag samt dra nytta av den pedagogiska utveckling som sker i skolorna tack vara den nya läroplanen. Projektets primära målgrupp är företag och organisationer i Österbotten. Skolor och lärare är en viktig samarbetspart i projektet. Utvecklingen av Inspire Innovation Lab görs i en processutvecklingsfas under 2016 som genomförs på regional nivå (LEADER) och en nätverksbyggande fas som genomförs under 2017-2019 på europeisk nivå (Erasmus+). I processutvecklingsfasen utvecklas dels en process som stödjer företagen i att hitta och formulera innovationsuppdrag och dels en process som stödjer eleverna i att ta fram lösningar till uppdragsgivarna, dvs företagen. Projektet resulterar i ett minskat glapp mellan lokalsamhället och skolvärden, en arena för näringslivsutveckling med hjälp av barns gränslösa kreativitet, en fungerande process för hur företag identifierar och formulerar innovationsutmaningar samt en process för hur elever kan arbeta fram relevanta, nya perspektiv på företags innovationsutmaningar.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17521

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

innovation/försök
produktutveckling
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt