Projekt
Utvecklingsprojekt - 17521

Inspire Innovation Lab

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.02.2016 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Då den teknologiska utvecklingen gått snabbt fram är många branscher idag så teknologiskt mogna att teknologiska framsteg enbart står för en liten del av innovationspotentialen. Däremot ses effektivitet, design, användbarhet samt branding som områden som kan ge nya konkurrensfördelar. Innovation handlar inte om avancerad specialkompetens utan om tvärvetenskapliga processer. Företag behöver hjälp med att stiga ur sin hemmablindhet. I projektet löser skolelever det lokala näringslivets innovationsutmaningar. Projektet drar nytta av att skolor, med anledning av den nya läroplanen, kommer att testa nya idéer och utveckla sin undervisning gentemot mera ämnesöverskridande undervisning och flera samhällsnära samarbeten. Syftet är att utveckla en arena för näringslivsutveckling med hjälp av barns gränslösa kreativitet. Projektet ska ge näringslivet nya perspektiv i sin innovationsverksamhet, utveckla nya processer för att identifiera och formulera innovationsutmaningar i företag samt dra nytta av den pedagogiska utveckling som sker i skolorna tack vara den nya läroplanen. Projektets primära målgrupp är företag och organisationer i Österbotten. Skolor och lärare är en viktig samarbetspart i projektet. Utvecklingen av Inspire Innovation Lab görs i en processutvecklingsfas under 2016 som genomförs på regional nivå (LEADER) och en nätverksbyggande fas som genomförs under 2017-2019 på europeisk nivå (Erasmus+). I processutvecklingsfasen utvecklas dels en process som stödjer företagen i att hitta och formulera innovationsuppdrag och dels en process som stödjer eleverna i att ta fram lösningar till uppdragsgivarna, dvs företagen. Projektet resulterar i ett minskat glapp mellan lokalsamhället och skolvärden, en arena för näringslivsutveckling med hjälp av barns gränslösa kreativitet, en fungerande process för hur företag identifierar och formulerar innovationsutmaningar samt en process för hur elever kan arbeta fram relevanta, nya perspektiv på företags innovationsutmaningar.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17521

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner