Projekt
Utvecklingsprojekt - 93492

Integration genom kultur

Kristinestad stad

01.08.2019 - 11.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Utvecklingsprojektet Integration genom kultur är ett integrationsprojekt vars grundidé och syfte är att bidra till social samvaro genom kultur mellan nyfinländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten. Kärnan i verksamheten är att människor ska träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom bl.a. musik, konst, mat, hantverk, dans och drama.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93492

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

11.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner