Hanke
Allmännyttiga investeringar - 117808

Integrerad skyddszon i Snicknäs

Lumparlands kommun

31.12.2019 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lumparlands kommun avser anlägga en integrerad skyddszon (fosforfälla) vid Kapellvikens västra strand invid ett utfallsdike. Genom rening av vattnet som rinner i det aktuella utfallsdiket eftersträvas en förbättrad vattenkvalitet i recipienten Kapellviken. En badplats finns också i viken, vilken tidvis varit omöjlig att använda på grund av vattnets dåliga kvalitet. En bättre vattenkvalitet i viken ökar vikens användningsmöjligheter samt trivseln i området.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

117808

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt