Projekt
Allmännyttiga investeringar - 117808

Integrerad skyddszon i Snicknäs

Lumparlands kommun

31.12.2019 - 30.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lumparlands kommun avser anlägga en integrerad skyddszon (fosforfälla) vid Kapellvikens västra strand invid ett utfallsdike. Genom rening av vattnet som rinner i det aktuella utfallsdiket eftersträvas en förbättrad vattenkvalitet i recipienten Kapellviken. En badplats finns också i viken, vilken tidvis varit omöjlig att använda på grund av vattnets dåliga kvalitet. En bättre vattenkvalitet i viken ökar vikens användningsmöjligheter samt trivseln i området.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

117808

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

30.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner