Projekt
Utvecklingsprojekt - 8166

Intoa Yrittäjyyteen!

Leader Pohjoisin Lappi ry

26.05.2015 - 13.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella vahvistetaan yrityksille suunnattua alueellista yrityspalveluneuvontaa Leader-ryhmän alueella, erityisesti Pohjois-Lapissa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yritystoimintaa suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät, 1-3 vuotta toimineet sekä liiketoimintaa kehittävät ja muutosta hakevat yritykset. Erityisenä kohteena ovat yritykset, joiden toimialana ovat matkailuelinkeinot, käsityö- ja kulttuuri- ja luovat alat sekä hyvinvointi- ja palvelualat ja green care-toiminta. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa yrittäjyyttä tukemalla ja ohjaamalla alkavia yrittäjiä mm. liiketoiminnan suunnittelussa, eri yritys palvelujen käytössä ja verkostoitumisessa, tiedottamalla yrityspalveluista ja eri rahoitusmahdollisuuksista sekä innostaa kannustaa ja ohjata yrityksen kehittämiseen, uusiin avauksiin ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Hankkeella tuetaan Peloton Pohjoisin -strategian kärkitoimialoja ja niitä tukevia yrityksiä. Hankkeelle palkataan yrityspalveluneuvoja, jonka tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa yhteistyössä muiden yrityspalveluverkoston toimijoiden kanssa hankkeelle kirjattuja toimenpiteitä. Hankkeella vastataan mikroyritysten Leader -yhdistykseen kohdistuviin odotuksiin seudullisessa yrityspalveluverkostossa läheisessä yhteistyössä alueella toimivien muiden neuvontaorganisaatioiden kanssa. Hankkeen avainsanoja ovat alhaalta ylöspäin -periaate, tiedottaminen, innostaminen, rohkeus, kokeilut, yritysten välinen yhteistyö, matalan kynnyksen palvelu sekä osaaminen ja innovaatiot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8166

Startdatum

26.05.2015

Slutdatum

13.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner