Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 262433

Investering 4-hjuling för vinterfiske

Robin Björkblom

21.09.2023 - 01.01.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Anskaffning av motorfordon (4-hjuling) för framkomlighet i alla väder under vintern.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

262433

Startdatum

21.09.2023

Slutdatum

01.01.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner