Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 237742

Investering av traktor till fiskeföretag

Emil's Fisk

12.04.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Investering av traktor till mitt företag. Behöver en traktor för att flytta alla fiskebragder, lyfta fiskefångster och flytta över dem för transport. Även upptagning och nedsättning av båtarna skulle gynnas av en traktor. Med en traktor effektiverar jag mitt arbete genom att vara snabbare både tidsmässigt och mängdmässigt.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

237742

Startdatum

12.04.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner