Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 56890

Investeringsansökan Maker Space

Musikcafé After Eight rf

01.01.2018 - 19.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Behovet av innovationsmiljöer så som Maker space är stort. Utrymmen där man kan utveckla idéer,praktiskt få testa på och bli företagsam i en vidare bemärkelse. Syftet med satsningen är, förutom att stötta kreativa talanger att förverkliga sina drömmar, att ge framförallt ungdomar och unga vuxna kunskaper om entreprenörskap och produktionsmetoder. Leader-projektet E-LAB (2017-2019) ger oss nya tankar kring arbetsmetoder som vi gärna vill utveckla. Avsaknad av utrustning och verktyg bromsar denna process och begränsar möjligheterna att skapa dessa Maker space-miljöer. Denna verksamhet finns inte idag vid Musikcafé After Eight och vi vet att behov finns i regionen. Vi vill skapa ett investeringsprojekt för införskaffande av maskiner och utrustning som behövs för att i framtiden kunna skapa Maker Space i regionen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

56890

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

19.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner