Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 56890

Investeringsansökan Maker Space

Musikcafé After Eight rf

31.12.2017 - 19.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Behovet av innovationsmiljöer så som Maker space är stort. Utrymmen där man kan utveckla idéer,praktiskt få testa på och bli företagsam i en vidare bemärkelse. Syftet med satsningen är, förutom att stötta kreativa talanger att förverkliga sina drömmar, att ge framförallt ungdomar och unga vuxna kunskaper om entreprenörskap och produktionsmetoder. Leader-projektet E-LAB (2017-2019) ger oss nya tankar kring arbetsmetoder som vi gärna vill utveckla. Avsaknad av utrustning och verktyg bromsar denna process och begränsar möjligheterna att skapa dessa Maker space-miljöer. Denna verksamhet finns inte idag vid Musikcafé After Eight och vi vet att behov finns i regionen. Vi vill skapa ett investeringsprojekt för införskaffande av maskiner och utrustning som behövs för att i framtiden kunna skapa Maker Space i regionen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

56890

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt