Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 42342

Investeringsprojekt för ”Nytt liv i Tottesunds herrgård och närmiljö

Maxmo Hembygdsförening r.f.

01.06.2017 - 28.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Investeringar för upprustning av Tottesunds herrgård så att förverkligande av målen som projektet "Nytt liv i Tottesunds herrgård och närmiljö" möjliggörs. Målet med projektet är att skapa nya användnings- och utvecklingsmöjligheter för herrgården, parken, trädgården och närmiljön för att möjliggöra bevarandet av kultur- och byggnadsarvet. Kartläggningen har resulterat i konkreta utvecklingsalternativ- och möjligheter för herrgården och parkområdet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42342

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

28.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt