Projekt
Utvecklingsprojekt - 259123

Investoinnin jälkeen – maitotilan kasvupaketti

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 30.05.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Satafood Kehittämisyhdistys ry, Faba osk. ja hankealueen maitotilat toteuttavat yhteistyössä Investoinnin jälkeen – maitotilan kasvupaketti hanketta. Tavoitteena on rajata karjatilan riskejä rakentamalla toimintamalli investoinnin jälkeiseen uuteen tilanteeseen. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäisessä osa-alueessa tavoitteena on tunnistaa tilan investoinnin jälkeiseen toimintaan liittyvät riskit ja menestystekijät. Toisessa osa-alueessa luodaan tunnistamistyön pohjalta maitotilojen kasvupaketti toimintamalli. Hankealueella sijaitsee paljon investoineita maitotiloja, joiden tuotostaso on jäänyt alle koko maan keskituotoksen ja joiden koko potentiaali halutaan tuoda hanketoimilla esiin. Odotetut tulokset: Alueen investoineiden maitotilojen keskituotosta ja alueen tuotostasoa saadaan nostettua kohti valtakunnallista tasoa ja yli. Tilat saavat käyttöönsä toimintamalleja, joiden avulla saadaan hyödynnettyä tehdyt investoinnit täysimääräisesti. Vaikuttavuus: Tiloille muodostuu pysyviä toimintamalleja, jotka ovat osa nykyaikaista maidontuotantoa ja joiden avulla varmistetaan investoineiden tilojen parhaat mahdolliset jatkoedellytykset. Alueen maitotilojen valtakunnallinen kilpailukyky paranee. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella 1.2.2024-31.5.2026. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankealueen maitotilat, välillisesti hyötyä kertyy koko maidon arvoketjulle ja hankealueelle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

259123

Slutdatum

30.05.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner