Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9131

Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1

Föreningen Iskmosunden rf

09.07.2015 - 07.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

En vandringsled runt de natursköna sjöarna i Iskmo och Jungsund. Leden har planerats under ett Leader-projekt 2014: Förundersökning för Iskmoleden. I det första skedet färdigställs spångar och broar, skyltning, märkning och röjning av leden utförs, och två grillplatser samt ett vindskydd uppförs. Ett andra skede planeras senare med en bro till den natursköna udden Kråknässkatan i Skatasund, där en naturstig med informationstavlor om natur och historia samt ett grilltak/vindskydd uppförs. Då planeras också en lätt röjning av vegetationen mellan sjöarna för att möjliggöra en kanotled.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9131

Aloituspäivämäärä

09.07.2015

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt