Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9131

Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1

Föreningen Iskmosunden rf

09.07.2015 - 07.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

En vandringsled runt de natursköna sjöarna i Iskmo och Jungsund. Leden har planerats under ett Leader-projekt 2014: Förundersökning för Iskmoleden. I det första skedet färdigställs spångar och broar, skyltning, märkning och röjning av leden utförs, och två grillplatser samt ett vindskydd uppförs. Ett andra skede planeras senare med en bro till den natursköna udden Kråknässkatan i Skatasund, där en naturstig med informationstavlor om natur och historia samt ett grilltak/vindskydd uppförs. Då planeras också en lätt röjning av vegetationen mellan sjöarna för att möjliggöra en kanotled.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9131

Startdatum

09.07.2015

Slutdatum

07.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner