Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 45431

Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 2

Föreningen Iskmosunden rf

24.09.2017 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det andra skedet av Iskmo-Jungsund vandringsled utökar leden vid Kråknässkatan (Skatasund) där ett vindskydd och en grillplats uppförs. En brygga ute på strandstenarna vid den befintliga rastplatsen vid Strömssund byggs för fågelskådning och vila. Skyltning görs med beskrivning av områdets historia och natur. En lätt röjning av vegetationen utförs mellan sjöarna för att möjliggöra en kanotled och gäddnate rensas med hjälp av sävjärn, tre gånger per sommar på två ställen. Den gamla simstranden vid Kråknässkatan förbättras.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

45431

Startdatum

24.09.2017

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner