Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 62583

Isosorsimon torjunta Loimijoen latvoilla

Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry

01.03.2018 - 06.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankeessa aloitetaan isosorsimo-vieraslajin torjunta Loimijoen vesistössä. Torjunta aloitetaan Tammelan Pyhäjärvellä keväällä 2018. Menetelmänä käytetään pressutusta UV-säteilyä läpäisemätöntä materiaalia sekä juurakon pistoa kaivinkoneella. Menetelmien toimivuutta seurataan kahden hehtaarin alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

62583

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

06.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner