Projekt
Utvecklingsprojekt - 54467

Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke

Itä-Lapin kuntayhtymä

01.01.2018 - 16.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Itä-Lapin alueen historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön nivomalla kylistä aitoja kohteita ja palveluita sekä tehdä niistä koko Itä-Lapin kattava kulttuurimatkailureitti. Hankkeen myötä lisätään kylien vireyttä, nostetaan tuotteiksi ja palveluiksi uusia ideoita, vahvistetaan erityisesti kesämatkailua ja asukkaiden, eteenkin nuorten tietoa oman alueen historiasta ja kulttuurista. Hankkeen aikana kerätään tietoja, tarinoita ja taitoja haastattelemalla jälleenrakennusajan kokeneita henkilöitä sekä tuotteistetaan kertomuksia kylien kanssa matkailupalveluiksi. Itä-Lapin poikkeuksellisesta taistelupaikkojen ja sota-ajan rakennelmien tiivistymästä, jälleenrakennusvuosina kohonneesta kulttuuriympäristöstä, jälleenrakennusajan ruuan perinneresepteistä sekä käden- ja luonnonlukutaidosta muotoillaan tuotteita matkailijoiden käyttöön. Hankkeessa selvitetään myös kansalaisopiston mahdollisuudet kouluttaa kyliin kohdeoppaita. Hankkeen tuotokset ja tulokset ovat asukkaiden, yhteisöjen, yrittäjien ja julkisen tahon käytössä. Hankkeessa muodostuvat uudet yhteistyöverkostot ovat käytössä kehittämisessä, samoin hankkeessa kerättävät tiedot ja opit niiden hyödyntämisestä. Hankeaika on 1.1.2018-28.2.2019. Hankkeen toteuttaa Itä-Lapin kuntayhtymä ja sitä rahoittaa Pohjoisimman Lapin Leader. Hankkeen 79.867,20 euron budjetista julkinen (EU, valtio, kunnat) rahoitus kattaa 90 prosenttia ja 10 prosenttia on yksityistä rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

54467

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

16.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner