Projekt
Utvecklingsprojekt - 101423

ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.07.2019 - 08.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kartoitetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen, maaseudun matkailupalveluihin, näyttely-, messu- ja julkaisutoimintaan. Kenttätyö tehdään vuosina 2020-2021. ITE-taiteilijoita etsitään, haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty alueella. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan monin tavoin sähköisillä alustoilla. Kiinnostavimpien kohteiden kanssa sovitaan niiden avoinna pitämisen ehdoista. ITE-taiteilijoita opastetaan ja ohjataan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kohteista tehdään mm. karttaesite. Hankkeen aikana testataan kohteiden soveltuvuus ja kiinnostavuus laajempaan käyttöön. Kokemusten pohjalta kohteita myös tarjotaan liitettäviksi Hämeen maaseutu- ja kulttuurimatkailun reitistöihin. Kylien asukkaat ja paikalliset yhdistykset ovat hankkeen kohderyhmää. Heille tarjotaan matalan kynnyk-sen mahdollisuus osallistua yhteistoimintaan oman paikkakunnan ITE-taidekohteiden ja muiden paikalliskulttuurin kohteiden hyväksi. Näin syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä arvostusta paikalliskulttuuria ja -identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan uusia paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy uudenlaisia näkökulmia maaseudun matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksiin tuottaa omaleimaista tarjontaa. Hämeen ITE-taiteilijoita innostetaan keskinäiseen verkottumiseen sekä osallistumiseen ITE-taiteen juhlavuoden 2020 valtakunnallisiin tapahtumiin, joista yksi merkittävin on Hämeenlinnan taidemuseossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101423

Startdatum

31.07.2019

Slutdatum

08.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner