Projekt
Utvecklingsprojekt - 22142

ITE Pirkanmaalla

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.04.2016 - 16.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ITE Pirkanmaalla -hankkeessa 2016-2018 kartoitetaan ja esitellään Pirkanmaan ITE-taiteilijoita eli itseoppi-neita nykykansantaiteen tekijöitä. Heistä ei ole aiemmin koottu tietoja. Tulokset liitetään mukaan koko Suomea koskevaan kartoitukseen hyödynnettäväksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. ITE-taiteilijoita haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Aineistoa tallennetaan Internet-pohjaiseen arkistoon ja järjestetään niin, että sitä voi hyödyntää mm. näyttelyissä, tapahtumissa, julkaisuissa, viestinnässä ja matkailussa. Alueen kyliä innostetaan toteuttamaan pienimuotoisia näyttelyitä, tapahtumia, työpajoja ja tuomaan ITE-taidetta vakiintuneisiin tapahtumiin. ITE-taiteen pihapiireistä tehdään esittelyaineisto, ja kohteita pidetään avoinna. Alueen veistäjiä innostetaan osallistumaan kilpailuihin, esim. karhunveiston MM-kilpailuun. Kartoituksen tuloksia esitellään ITE Pirkanmaalla -kirjassa sekä näyttelyin ja tapahtumin yhteistyössä Tampereen taidemuseon / Pirkanmaan aluetaidemuseon ja Työväenmuseo Werstaan kanssa vuonna 2018. Eri-ikäiset ja -taustaiset asukkaat, kylätoimijat, monet yhdistykset ja taiteentekijät ovat hankkeen kohde-ryhmää. He osallistuvat talkoisiin ja uudenlaisiin yhteistoiminnan muotoihin. Hankkeen tavoitteina on edistää maaseudun ihmisten yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sekä maaseutuympäristön hoitoa Pirkanmaan maaseudun kehittämisstrategian mukaisesti. Hankkeessa syntyy yhteistä, jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia sekä arvostusta omaa paikalliskulttuuria ja pirkanmaalaista identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy myös huolenpitoa kulttuuriympäristöistä sekä näkemystä paikalliskulttuurin omaleimaisista mahdollisuuksista esim. retkikohteiksi alueen yrityksille ja oppilaitoksille tai matkailukohteiksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22142

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

16.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner