Projekt
Utvecklingsprojekt - 115384

ITE Satakunnassa: Pyhäjärviseudun kartoitushanke

Maaseudun Sivistysliitto ry

08.01.2020 - 11.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan Pyhäjärviseudun alueen itseoppineita nykykansantaiteilijoita sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tavoitteena on koota ja tallentaa uutta tietoa, nostaa kohteita avoimeksi yleisölle sekä saada tuloksia käytettäväksi hankkeen jälkeenkin kylien ja alueen brändäämiseen, maaseudun matkailupalveluihin, näyttely- ja julkaisutoimintaan. Kenttätyö tehdään vuonna 2020. ITE-taiteilijoita haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan yleisölle monin tavoin sähköisillä alustoilla. Kiinnostavimpien kohteiden kanssa neuvotellaan niiden avoinna pitämisestä sovittavin ehdoin. ITE-taiteilijoita opastetaan ja tuetaan yleisön kanssa toimimiseen. Kohteista tehdään esittelyaineistoa ja karttaesite. Hankkeen aikana testataan kohteiden soveltuvuus ja kiinnostavuus laajempaan esittelyyn. Kokemusten pohjalta kohteita tarjotaan liitettäviksi maaseutu- ja kulttuurimatkailun reitistöihin. Kylien asukkaat, taiteen harrastajat ja paikalliset yhdistykset ovat hankkeen kohderyhmää. Heille tarjo-taan matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua kartoitusta koskevan tiedon levittämiseen, oman paikkakunnan ITE-kohteiden esittelyyn ja muuhun yhteistoimintaan ITE-taidekohteiden ja muiden esiteltävien kulttuurikohteiden hyväksi. Näin syntyy yhteistä, jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia sekä arvostusta omaa paikalliskulttuuria ja identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotok-set leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy uudenlaisia näkökulmia maaseudun matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksiin tuottaa omaleimaista tarjontaa. Alueen ITE-taiteilijoita innostetaan keskinäiseen verkottumiseen Satakunnassa sekä osallistumiseen ITE-taiteen juhlavuoden 2020 tapahtumiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

115384

Startdatum

08.01.2020

Slutdatum

11.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner