Projekt
Utvecklingsprojekt - 18453

Itsenäisyydentie

Luumäen kunta

26.04.2016 - 26.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää Luumäen kulttuuri- ja historiakohteisiin perustu-va Itsenäisyydentie (Sarvilahti-Jurvala-Kairlampi) -reitti tukemaan Luumäen elin-keinotoimintaa. Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt Luumäen kunnalle oikeu-den käyttää Itsenäisyydentie-nimikettä, Itsenäisyydentiestä n. 10 km on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan nähtävyyskohde. Luumäellä on Suomen itsenäisyyden kannalta erittäin merkittävä historia. Luumäeltä löytyy lukuisia Suomen itsenäisyyshistoriaan liittyviä kohteita. Itsenäisyydentien varrella kohteita on noin kaksikymmentä ja niistä P. E.Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemi sekä Salpalinja ovat tunnetuimmat. Itsenäisyydentien molempiin liittymiin sekä alueen kulttuurihistoriallisiin kohteisiin toteutetaan opasteet. Uusien kohteiden pysäköintialueet rakennetaan ja olemassa olevia parannetaan. Itsenäisyydentien opastuspiste, Salpalinjan infopiste, lottien raja-toimisto ja Kivijärven uittohistorian esittelypiste, hanke etsii em. toiminnoille sopivat tilat. Hankkeen myötä myös kaikki muut kohteet saataisiin näkyvämmin matkailijoiden tietoon sekä opastus myös alueella toimiviin yrityksiin. Valtioneuvoston kanslia on 19.2.2016 liittänyt hankkeen "Itsenäisyydentie" Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Isänmaan puolesta taistelleiden Pro Patria muistotaulut kartoitetaan ja dokumentoidaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18453

Startdatum

26.04.2016

Slutdatum

26.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner