Projekt
Utvecklingsprojekt - 59129

J2

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

01.01.2018 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

J2 hanke vahvistaa Hml:n seudun 4H:n toimintaa Janakkalassa, tukee yrittäjäverkoston elinvoimaisuutta ja täten elinkeinotoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittymistä Janakkalassa, parantaa janakkalalaisten nuorten kesätyö- ja työllistymismahdollisuuksia sekä yritystoiminnan tuntemusta. Hanke nostaa aktiivisella yhteistoiminnalla sekä mestari-kisälli mallilla janakkalalaisten yritysten ja nuorten välisen yhteistyön uudelle tasolle. Hankkeen tarkoituksena on löytää ja aktivoida janakkalaisia nuoria yrittämiseen, lisätä alueen yrittäjäyhteistyötä sekä aktivoida kuntalaisia lähi- ja paikallispalveluiden käyttäjiksi vahvalla viestinnällä. Vahvistetaan yrittäjäverkoston toimintaa nuorten kanssa Janakkalassa ja täten edistetään yritysten ja seudun elinvoimaisuutta. Verkoston toimintaa monipuolistetaan muun muassa kokeilemalla innovatiivisia yhteistyömalleja, käynnistämällä olemassa olevien yritysten mentoritoiminta nuorille ja esimerkiksi mahdollistamalla pop up -yrittäjyys ja yhteisöllinen toiminta. Päätavoitteena on nuorten yrittäjien ja olemassaolevan yrityskentän yhteinen toiminta, synergia ja uudet mahdollisuudet. Hankkeessa tuotetaan sisältöä perinteisiin ja digitaalisiin medioihin, sekä ylläpidetään keskustelua, jonka tavoitteena on aktivoida kuntalaisia lähi- ja paikallispalveluiden pariin. Tavoitteena on myös kasvattaa tuotteiden ja palvelutarjoajien tunnettuutta sekä herättää kohderyhmässään aitoa kiinnostusta lähipalveluita ja -tuotteita kohtaan. Samalla kasvaa ymmärrys siitä, miksi on yhteinen etu valita lähipalvelu tai -tuote.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

59129

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner