Hanke
Utvecklingsprojekt - 36356

JAA SYDÄN

Akaan 4H-yhdistys ry

31.01.2018 - 25.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päämääränä on tuottaa lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä yhteistä tekemistä seniori-ikäisten kanssa. Hankkeella halutaan aktivoida nuoret ajattelemaan tulevaisuutta ja paikkakunnalla asumista. Toiminnallisen oppimisen avulla saadaan uskoa omaan vaikuttamiseen ja kokemukset rikkaudeksi luomalla ne yhdessä vanhusten kanssa hyödyntäen molempien tahojen elämänkokemusta ja osaamista. Hankkeella halutaan herätellä nuoria vanhusten avuksi ja tueksi. Samalla nuorten alakoululaisten tietoutta voidaan lisätä avaamalla heille vanhusten elämää ja tieto kulkee myös toisinpäin. Konkreettisina tuloksina halutaan saada nuorilta lähtöisin olevia kehittämisideoita yhteisistä toiminnoista vanhusten kanssa ja tavoittaa nuoret laajasti paikkakunnalla. Saada nuorten ryhmiä toteuttamaan yhteisiä projekteja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

36356

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

25.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt